سه چرخه مواجه با گاز

سه چرخه موتوری، سه چرخ سه گانه موتور, سه چرخ سه گانه، ترمزهای 3 چرخ گاز, gas powered 3 wheel trikes.