خودروهای دیدنی الکتریکی

ماشین توریستی الکتریکی، وسیله نقلیه گشت و گذار الکتریکی, electric tourist vehicles, electric sightseeing vehicle.