موتورسیکلت سه چرخ دوچرخه

سه چرخ دوچرخه ای سه چرخ، سه چرخ دوچرخه سواری, سه چرخه ی الکتریکی، سهچرخه های 3 چرخ, 3 wheel gas trikes.